Εξέταση μαθήματος Ιατρική φυσικη

21. 02. 19
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 200

Η εξέταση του μαθήματος Ιατρική Φυσική θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 22/2/2021 και ώρα 11.00.
Το link του μαθήματος στο MSTeams είναι:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1ea8507b895641c8bf55c69a350d29b2%40thread.tacv2/conversations?groupId=448f92de-1198-4bd9-8537-dc309f591ceb&tenantId=3180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295