Παράταση ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

21. 02. 28
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 183

Με βάση την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.12639/26-2-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Τεύχος B’ 793/27-2-2021) παρατείνεται η αναστολή της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών από τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.

Παπαγιάννης Δημήτριος 
Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης
Π.Σ. Ιατρικών Εργαστηριων / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας