Παράταση ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

21. 03. 07
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 170

Με βάση την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.13805/3-3-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Τεύχος B’ 843/3-3-2021) παρατείνεται η αναστολή της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.

Παπαγιάννης Δημήτριος 
Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης
Π.Σ. Ιατρικών Εργαστηρίων / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας