ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

21. 03. 21
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 151

Με βάση την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.17698/19-3-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Τεύχος B’ 1076/20-3-2021)

παρατείνεται η αναστολή της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών από το Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021

και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.

Παπαγιάννης Δημήτριος
Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης
Π.Σ. Ιατρικών Εργαστηρίων / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας