ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

21. 03. 29
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 201

Με βάση την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.18877/26-3-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Τεύχος B’ 1194/27-3-2021) παρατείνεται

η αναστολή της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών από τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00

έως και τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00.

Παπαγιάννης Δημήτριος
Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης
Π.Σ. Ιατρικών Εργαστηρίων  / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας