Παράταση ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

21. 04. 04
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 188

Με βάση την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20651/2-4-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Τεύχος B’ 1308/3-4-2021) παρατείνεται η αναστολή της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών από τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00.


Παπαγιάννης Δημήτριος 
Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης
Π.Σ. Ιατρικών Εργαστηρίων / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας