ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

21. 04. 19
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 189

Με βάση την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.24489/16-4-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Τεύχος B’ 1558/17-4-2021)

παρατείνεται η αναστολή της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών από τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021

και ώρα 6:00 έως και τη M. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00.
Παπαγιάννης  Δημήτριος 
Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης
Π.Σ. Ιατρικών Εργαστηρίων / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας