ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

21. 04. 26
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 190

Με βάση την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.26380/23-4-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Τεύχος B’ 1682/24-4-2021) παρατείνεται η αναστολή της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών από τη Μ. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.

Παπαγιάννης Δημήτριος
Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης
Π.Σ. Ιατρικών Εργαστηρίων / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας