ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΟΡΚΙΣΤΗΚΑΝ 16/4/2021

21. 04. 28
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 223

Οι φοιτητές που συμμετείχαν στην ορκωμοσία  που πραγματοποιήθηκε την 16/4/2021 μπορούν να παραλάβουν

τα πτυχία τους από 10/5/2021, είτε με εντολή τους σε  υπηρεσία ταχυμεταφορών  για την παραλαβή,

είτε προσερχόμενοι στη γραμματεία (Τρίτη & πέμπτη 11:00 – 13:00) μετά την παραπάνω ημερομηνία.