ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΝ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ

21. 05. 28
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 241

Οι φοιτητές του ΠΣ Ιατρικών Εργαστηρίων  που ξεκίνησαν την πρακτική τους άσκηση την 1/11/2020 και βρισκόταν σε αναστολή  μπορούν να προσέρχονται στη  γραμματεία για την παραλαβή των νέων συμβάσεων προκειμένου να συνεχίσουν την πρακτική τους άσκηση.

Όσοι από τους φοιτητές δεν μπορούν να προσέλθουν για την παραλαβή μπορούν να δώσουν εντολή σε υπηρεσίες  ταχυμεταφοράς  να παραλάβουν τις συμβάσεις για λογαριασμό τους.