ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γενική Μικροβιολογία Ιατρική Μικροβιολογία Κλινική Μικροβιολογία Μυκητολογία-Παρασιτολογία Ιολογία

21. 05. 31
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 208

Οι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών Ιατρικών Εργαστηρίων που
επιθυμούν να εξεταστούν τον Ιούνιο στα μαθήματα:

Γενική Μικροβιολογία
Ιατρική Μικροβιολογία
Κλινική Μικροβιολογία
Μυκητολογία-Παρασιτολογία
Ιολογία

θα ενημερώνονται για τις εξετάσεις από ανακοινώσεις στο  eCLASS του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας των αντίστοιχων μαθημάτων.

η διδάσκουσα
Ζαχαρούλα Κυριακοπούλου