ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

21. 06. 01
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 413

Ανακοινώνεται η προκήρυξη ΔΕΚΑ (10) επιδοτούμενων  θέσεων Πρακτικής Άσκησης, στα πλαίσια του προγράμματος 

«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5032877

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο,

για την περίοδο με έναρξη πρακτικής άσκησης  12/07/ 2021 έως 11/01/2022  .

Αναλυτικές οδηγίες και απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αντλήσετε από τα επισυναπτόμενα έντυπα.