Εξετάσεις μαθημάτων: «Γενική Ιστολογία – Ιστολογική Τεχνική» και «Ειδική Ιστολογία ΙΙ – Ιστοπαθολογία»

21. 06. 08
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 149

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις (εξεταστική εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2020-2021) των μαθημάτων:

«Γενική Ιστολογία – Ιστολογική Τεχνική»

«Ειδική Ιστολογία ΙΙ – Ιστοπαθολογία»

Παρακαλούνται να εγγραφούν στα αντίστοιχα μαθήματα στο e-class του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

καθώς εκεί θα αναρτώνται οι ανακοινώσεις που αφορούν την εξέταση αυτών.

Οι εξετάσεις στα άνωθεν μαθήματα θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής,

με Online Γραπτή Εξέταση - Εργαλείο Microsoft Forms (οι φοιτητές θα πρέπει να παρευρίσκονται στην ηλεκτρονική τάξη

του μαθήματος στο MS Teams, όπου και θα διεξαχθούν οι εξετάσεις).

Παρακαλείστε να ενημερωθείτε για τους κωδικούς των μαθημάτων στο MS Teams.

O διδάσκων

ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ