ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ "Φαρμακολογία-Τοξικολογία" (Θ ή Ε) και Φυσιολογία ΙΙ (Θ ή Ε)

21. 06. 10
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 138

Όσοι φοιτητές επιλέξουν να εξεταστούν στα μαθήματα "Φαρμακολογία-Τοξικολογία" (Θ ή Ε) και Φυσιολογία ΙΙ (Θ ή Ε),

θα ενημερώνονται με ανακοινώσεις που θα αναρτώνται στο eclass των αντίστοιχων μαθημάτων


Ε. Κουβαράς