Έναρξη Εκπαιδευτικού Προγράμματος

21. 11. 04
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 306

«Εξειδίκευση στη Κλινική Εργαστηριακή Διαγνωστική στο πεδίο της Αιματολογίας»

Συνολική Διάρκεια:

150 ώρες ανά πρόγραμμα

Δίδακτρα:

370,00 ευρώ

ECTS/ECVET

10

Φορέας Υλοποίησης

ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τύπος Πιστοποιητικού:

Πιστοποιητικό Εξιδεικευμένης Επιμόρφωσης

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

Άγγελος Παπαϊωάννου

Αναπληρωτής Επιστημονικά Υπεύθυνος:

Γεώργιος Κολιάκος

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο email agpapaioannou@uth.gr  συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα:

Ονοματεπώνυμο

…………           

Πατρώνυμο

…………

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας

…………

Σταθερό Τηλέφωνο

…………

Κινητό Τηλέφωνο

…………

E-mail

…………

Τίτλος Προγράμματος

…………

 

Ακολούθως, θα σταλούν στους ενδιαφερόμενους πληροφορίες για το τραπεζικό ίδρυμα και τον τραπεζικό λογαριασμό (ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) που θα πρέπει να πληρώσουν το κόστος συμμετοχής τους στο πρόγραμμα, ώστε να οριστικοποιηθεί η συμμετοχή τους σε αυτό. Μετά από την πληρωμή του κόστους συμμετοχής θα τους σταλεί το αντίστοιχο τιμολόγιο από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Με το τέλος του προγράμματος θα χορηγείτε στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Εξιδεικευμένης Επιμόρφωσης από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΜΕΧΡΙ 05/12/2021.