Έναρξη Εκπαιδευτικού Προγράμματος

21. 11. 04
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 416

«Εξειδίκευση στη Εργαστηριακή Ανάλυση στο πεδίο της Μικροβιολογίας Ύδατος»

Συνολική Διάρκεια:

100 ώρες ανά πρόγραμμα

Δίδακτρα:

270,00 ευρώ

ECTS/ECVET

7

Φορέας Υλοποίησης

ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τύπος Πιστοποιητικού:

Πιστοποιητικό Εξιδεικευμένης Επιμόρφωσης

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

Άγγελος Παπαϊωάννου

Αναπληρωτής Επιστημονικά Υπεύθυνος:

Γεώργιος Κολιάκος

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο email agpapaioannou@uth.gr  συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα:

Ονοματεπώνυμο

……………           

Πατρώνυμο

……………           

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας

……………           

Σταθερό Τηλέφωνο

……………           

Κινητό Τηλέφωνο

……………           

E-mail

……………           

Τίτλος Προγράμματος

……………           

 

Ακολούθως, θα σταλούν στους ενδιαφερόμενους πληροφορίες για το τραπεζικό ίδρυμα και τον τραπεζικό λογαριασμό (ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) που θα πρέπει να πληρώσουν το κόστος συμμετοχής τους στο πρόγραμμα, ώστε να οριστικοποιηθεί η συμμετοχή τους σε αυτό. Μετά από την πληρωμή του κόστους συμμετοχής θα τους σταλεί το αντίστοιχο τιμολόγιο από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Με το τέλος του προγράμματος θα χορηγείτε στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Εξιδεικευμένης Επιμόρφωσης από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

Άγγελος Παπαϊωάννου, Καθηγητής ΠΘ

Τηλ. Επικοινωνίας: 6976391477

https://e-programs.elqa.gr/mod/forum/discuss.php?d=13