ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΝ 26/11/2021

21. 11. 15
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 378

ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ  ΤΟ ΑΡ. ΠΡΑΚΤ. 103/12-11-2021 (Θέκα 8ο) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ 

Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ  ΤΗΝ 26/11/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ  10:00 π.μ.