ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

20. 11. 11
posted by: Super User
Εμφανίσεις: 153

Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες του Προγράμματος Σπουδών  Ιατρικών Εργαστηρίων ότι από την Τετάρτη 11-11-2020 και έως τη Κυριακή 15-11-2020 δίνεται παράταση για Υποβολή Δήλωσης  Μαθημάτων ή Τροποποίησης Δήλωσης για το Χειμερινό Εξάμηνο του 2020-2021.

Οι φοιτητές/τριες αφού επιλέξουν τα μαθήματα και ολοκληρώσουν τη δήλωση μαθημάτων τους πρέπει να κάνουν οριστική υποβολή και να βεβαιωθούν ότι η δήλωσή τους έχει καταχωρηθεί στο σύστημα καθώς δεν θα δοθεί καμία άλλη παράταση ούτε θα γίνεται δεκτή εκπρόθεσμη δήλωση μαθημάτων από τη Γραμματεία του Τμήματος μετά τη λήξη της της παραπάνω προθεσμίας.

Από τη Γραμματεία